top of page
MACHINE KEY

長平鍵 /四方平鍵 (300mm)

 

規格:

2 x 2 x 300 ~ 70 x 36 x 350

1/8 x 1/8 x 300 ~ 1-3/4x 1-3/4 x 300 (inch)

 

材質: 中碳鋼S45C , 不鏽鋼SUS304

特殊規格可詢問訂製

​可鑽孔/銑牙/沉頭螺絲孔

ONE ROUND MACHINE KEY

單頭圓鍵

 

規格:  3 x 3 x 10 ~ 36 x 20 x 300

材質: 中碳鋼S45C , 不鏽鋼SUS304

特殊規格可詢問訂製

​可鑽孔/銑牙/沉頭螺絲孔

TWO ROUND MACHINE KEY

雙頭圓鍵

 

規格:  3 x 3 x 6 ~ 36 x 20 x 300

材質: 中碳鋼S45C , 不鏽鋼SUS304

特殊規格可詢問訂製

​可鑽孔/銑牙/沉頭螺絲孔

MACHINE KEY

平鍵

 

規格:  5 x 5 x 8 ~ 15 x 10 x 100

材質: 中碳鋼S45C , 不鏽鋼SUS304

特殊規格可詢問訂製

​可鑽孔/銑牙/沉頭螺絲孔

bottom of page